Neden Outsourcing

Neden Outsourcing

Günümüzde sürekli değişen ve rekabetin günden güne arttığı iş dünyasında başarılı olabilmeniz, ana faaliyet konunuza ne derecede hakim olabildiğiniz, hizmetlerinizi ne kadar profesyonelce yaptığınız ve yeniliğe ne kadar açık olabildiğinizle yakından ilgilidir. 

Globalleşen dünyada, şehirleşme ve nüfus artışı toplu yaşantıyı zorunlu kılmıştır. Ortak yaşantı bir takım sorunları da beraberinde getirmiştir. Çağdaş yaşam standartları ve modern yaşama arzusu bu sorunların çözümü için “profesyonel hizmet ihtiyacını” ortaya çıkarmıştır. 

Binalar, siteler, rezidanslar, iş merkezleri, plazalar, villalar vb. yönetimlerinde profesyonel hizmet alımı yoluna gitmiştir. Bu hizmetleri satın alma aşamasında verilen hizmet kalitesi, insan ve sistem odaklı çözümler, maliyet ve risk yönetimi en önemli unsurlar olmaktadır. Özellikle sınır kabul etmez bir şekilde hızla daha büyük yapılan toplu konutlarda bina yönetim şirketlerinin hizmetlerine koşulsuz bir şekilde ihtiyaç doğmuştur.

Dış kaynak kullanımı gerektiren işlerinizde kendinize güvenilir bir ortak seçerken alacağınız riskleri minimuma indirme kararlılığındaki personelimizle, yönetim ve organizasyon becerilerimizle işinize değer katmak için hizmete hazırız. 

Dürüstlük, güven ve şeffaflık ilkesiyle yola çıkan şirketimiz; çağımızın değişen ve gelişen koşullarında müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını yasal şartları göz önünde bulundurarak karşılayacak nitelikte, hizmet kalitesinden ödün vermeden, zamanında, etkin ve sistemde sürekli iyileştirmeler yaparak yönetim hizmetleri sunmaktadır.

Toplu konut yaşantısında pek çok soruna neden olabilen ve zaman zaman malikler arasında ilişkileri zedeleme durumuna gelen “bina yönetimi” şirketimiz tarafından profesyonel bir anlayışla yapılmaktadır. Yönetim hizmetlerimiz kiracı ya da malikleri arasındaki sorunları en aza indirgeyerek gerçekleştirilmektedir.