Masabaşı Hizmetler

Masabaşı Hizmet Paketi

Yönetim ve muhasebe hizmetleri bu hizmet kapsamındadır. Bu hizmet resmi düzenlemeleri ve muhasebe kayıtlarının tutulmasını kapsamaktadır.

Bu konularda destek ihtiyacı duyuyorsanız, bu hizmet paketinden yararlanabilirsiniz.

Yönetim Hizmeti; bu hizmet paketinde biraz daha dar kapsamda verilmektedir:

 • Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerini yönetim ile ilgili hem mali hem idari konularda periyodik raporlarla bilgilendirmek.
 • Yeni Toplu Konutlar için vergi numarası almak, banka hesaplarını açmak,
 • Kat maliklerini olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına davet etmek.
 • Yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.
 • Hizmet Planını hazırlamak.
 • İşletme projesini hazırlamak ve yönetim kurul onayına sunmak.
 • Finansal planlama yapmak.
 • Denetim Kurulu’na denetim raporu konusunda destekte bulunmak.
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Maaş ödemelerini yapmak, personele bordroları imzalatmak.
  • Belirsiz Süreli İş Sözleşmelerini hazırlamak ve sözleşme yapmak.
  • Sözleşmelerine ek olarak görev tanımlarını imzalatılmak ve personele teslim etmek.
  • Site içi çalışmaları sırasında uyacakları “etik ilke ve esaslar”ın tüm personele bildirilmek.
  • İK Personel dosyalarını oluşturmak.
   • Personelden istenecek belgelerin belirlenerek, personel dosyasında saklamak.
  • SGK bildirimlerini yapmak.
  • Yıllık izin planlamasını yapmak.
  • Kıdem Tazminatlarını ayırmak.
 • Aidatlarını ödemeyen site sakinleri ile ilgili yasal süreçleri takip etmek.

Muhasebe Hizmeti; bu hizmet paketinde biraz daha dar kapsamda verilmektedir:

 • Toplu konut sakinlerine tahakkuk edilen aidatları ve gecikme tazminatlarını zamanında tahsil etmek.
 • Bina içi giderlerin ve hizmet alım bedellerinin ödemelerini takip etmek ve zamanında gerçekleştirmek.
 • Muhasebe kayıtlarını oluşturmak.
 • Finansal durumu yönetime raporlamak.
  • Özet Finansal Rapor
  • Gelir-Gider Raporu
  • Gerçekleşen-Planlanan İşletme Proje Raporu
  • Tahsilat Raporu
  • Gider Ekstresi
 • Yönetim Kararlarını almak.
 • Beyannameleri hazırlamak, beyan etmek, ödemelerini yapmak.
 • Personel maaşlarını ödemek.
 • Personel kıdem tazminatı fonunu ayrı bir hesapta takip etmek.
 • Banka hesap kayıtlarını günlük olarak tutturmak.

Sistem Odaklı Hizmetler

Size huzurlu yaşantı sunabilmek İçin; İnsan odaklı Yönetim Sistemi kuruyoruz, hızlı çözümler üretiyoruz. Yüksek standartta hizmet almak için…

Scroll to Top