Kanunlar

Kanunlar

[vc_row css=”.vc_custom_1608646300429{margin-top: 60px !important;}”][vc_column width=”1/4″][ultimate_info_table design_style=”design06″ color_scheme=”blue” package_heading=”KAT MÜLKİYETİ KANUNU” package_sub_heading=”634 Nolu Kat Mülkiyeti Kanunu” icon_type=”custom” icon_img=”4907″ img_width=”50″ heading_font_style=”font-weight:bold;” subheading_font_style=”font-style:italic;” button_font_style=”font-weight:bold;”]

Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin 4/5’nün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz.

[/ultimate_info_table][/vc_column][vc_column width=”1/4″][ultimate_info_table design_style=”design06″ color_scheme=”green” package_heading=”İMAR KANUNU” package_sub_heading=”3194 Nolu İmar Kanunu” icon_type=”custom” icon_img=”4907″ img_width=”50″ heading_font_style=”font-weight:bold;” subheading_font_style=”font-style:italic;” button_font_style=”font-weight:bold;”]

Bu Kanun, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

[/ultimate_info_table][/vc_column][vc_column width=”1/4″][ultimate_info_table design_style=”design06″ color_scheme=”gray” package_heading=”İŞ KANUNU” package_sub_heading=”4857 Nolu İş Kanunu” icon_type=”custom” icon_img=”4907″ img_width=”50″ heading_font_style=”font-weight:bold;” subheading_font_style=”font-style:italic;” button_font_style=”font-weight:bold;”]

Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.

[/ultimate_info_table][/vc_column][vc_column width=”1/4″][ultimate_info_table design_style=”design06″ color_scheme=”yellow” package_heading=”SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU” package_sub_heading=”5510 Nolu SGK Kanunu” icon_type=”custom” icon_img=”4907″ img_width=”50″ heading_font_style=”font-weight:bold;” subheading_font_style=”font-style:italic;” button_font_style=”font-weight:bold;”]

Bu Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına almak ve işleyişi ile ilgili usûl ve esasları düzenlemektir.

[/ultimate_info_table][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][ultimate_info_table design_style=”design06″ color_scheme=”green” package_heading=”TÜRK MEDENİ KANUNU” package_sub_heading=”4721 Nolu Türk Medeni Kanunu” icon_type=”custom” icon_img=”4907″ img_width=”50″ heading_font_style=”font-weight:bold;” subheading_font_style=”font-style:italic;” button_font_style=”font-weight:bold;”]

Kanunun iyiniyete hukukî bir sonuç bağladığı durumlarda, asıl olan iyiniyetin varlığıdır. Ancak, durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimse iyiniyet iddiasında bulunamaz.

[/ultimate_info_table][/vc_column][vc_column width=”1/4″][ultimate_info_table design_style=”design06″ color_scheme=”gray” package_heading=”TEBLİGAT KANUNU” package_sub_heading=”7201 Nolu Tebligat Kanunu” icon_type=”custom” icon_img=”4907″ img_width=”50″ heading_font_style=”font-weight:bold;” subheading_font_style=”font-style:italic;” button_font_style=”font-weight:bold;”]

Kendisine tebliğ yapılacak kimse imza edecek kadar yazı bilmez veya imza edemiyecek durumda bulunursa, komşularından bir kişi huzurunda sol elinin baş parmağı bastırılmak suretiyle tebliğ yapılır.

[/ultimate_info_table][/vc_column][vc_column width=”1/4″][ultimate_info_table design_style=”design06″ color_scheme=”yellow” package_heading=”İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU” package_sub_heading=”6331 Nolu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” icon_type=”custom” icon_img=”4907″ img_width=”50″ heading_font_style=”font-weight:bold;” subheading_font_style=”font-style:italic;” button_font_style=”font-weight:bold;”]

Amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

[/ultimate_info_table][/vc_column][vc_column width=”1/4″][ultimate_info_table design_style=”design06″ color_scheme=”blue” package_heading=”TÜRK BORÇLAR KANUNU” package_sub_heading=”6098 Nolu Türk Borçlar Kanunu” icon_type=”custom” icon_img=”4907″ img_width=”50″ heading_font_style=”font-weight:bold;” subheading_font_style=”font-style:italic;” button_font_style=”font-weight:bold;”]

Taraflar sözleşmenin esaslı noktalarında uyuşmuşlarsa, ikinci derecedeki noktalar üzerinde durulmamış olsa bile, sözleşme kurulmuş sayılır. Sözleşmelerin şekline ilişkin hükümler saklıdır.

[/ultimate_info_table][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][ultimate_info_table design_style=”design06″ color_scheme=”gray” package_heading=”ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ KANUNU” package_sub_heading=”5188 Nolu Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu” icon_type=”custom” icon_img=”4907″ img_width=”50″ heading_font_style=”font-weight:bold;” subheading_font_style=”font-style:italic;” button_font_style=”font-weight:bold;”]

Bu Kanunun amacı, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin usulleri belirlemektir. Özel güvenlik izninin verilmesine, hizmeti yerine getirecek kişi ve kuruluşların ruhsatlandırılmasına ilişkin hususları…

[/ultimate_info_table][/vc_column][vc_column width=”1/4″][ultimate_info_table design_style=”design06″ color_scheme=”yellow” package_heading=”ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU” package_sub_heading=”5627 Nolu Enerji Verimliliği Kanunu” icon_type=”custom” icon_img=”4907″ img_width=”50″ heading_font_style=”font-weight:bold;” subheading_font_style=”font-style:italic;” button_font_style=”font-weight:bold;”]

Bu Kanun; enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında, binalarda, elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve dağıtım şebekeleri ile ulaşımda enerji verimliliğinin artırılmasına, toplum genelinde enerji bilincinin geliştirilmesine yönelik uygulanacak usûl ve esasları kapsar.

[/ultimate_info_table][/vc_column][vc_column width=”1/4″][ultimate_info_table design_style=”design06″ color_scheme=”blue” package_heading=”KİMLİK BİLDİRME KANUNU” package_sub_heading=”1774 Nolu Kimlik Bildirme Kanunu” icon_type=”custom” icon_img=”4907″ img_width=”50″ heading_font_style=”font-weight:bold;” subheading_font_style=”font-style:italic;” button_font_style=”font-weight:bold;”]

Bu Kanunda sayılan, özel veya resmi, her türlü konaklama, dinlenme bakım ve tedavi tesisleri ve işyerleri ile konutlarda geçici veya sürekli olarak kalanlar, oturanlar, çalışanlar ve ayrılanlar ile araç kiralayan gerçek ve tüzel kişilerin kimliklerinin tespiti ve bildirilmesi bu Kanunun hükümlerine göre yapılır.

[/ultimate_info_table][/vc_column][vc_column width=”1/4″][ultimate_info_table design_style=”design06″ color_scheme=”green” package_heading=”AFET SİGORTALARI KANUNU” package_sub_heading=”6305 Nolu Afet Sigortaları Kanunu” icon_type=”custom” icon_img=”4907″ img_width=”50″ heading_font_style=”font-weight:bold;” subheading_font_style=”font-style:italic;” button_font_style=”font-weight:bold;”]

Kurum tarafından üstlenilen riskler için ulusal ve uluslararası piyasalardan uygun koşullarda yeterli koruma sağlanamaması hâlinde, Bakanın teklifi ile Bakanlar Kurulunca belirlenecek kısmının uygun bir bedel karşılığında Devlet tarafından taahhüt edilmesine karar verilebilir.

[/ultimate_info_table][/vc_column][/vc_row]

Scroll to Top