Denetim Hizmetleri

Site & Toplu Konut Denetim Hizmetleri

Site ve toplu konutlarda seçilen denetçiler için destek amaçlı verilen hizmettir. Bu hizmet resmi düzenlemeleri çerçevesinde faaliyet ve finansal kayıtların denetimini kapsamaktadır.

Bu konularda destek ihtiyacı duyuyorsanız, bu hizmetten yararlanabilirsiniz.

01.
Muhasebe Kayıtları

Daireler tahakkuk ve tahsilat kayıtları, personel bordro hesaplamaları, gider ödemeleri ve cari bakiye kontrolleri, resmi kurum ve hizmet kurumları ödemelerinin kontrolü bu başlık altında denetlenmektedir.

02.
Finansal Raporlar

Planlanan ve gerçekleşen bütçe, mizan, gelir-gider tablosu gibi finansal raporların denetimi gerçekleştirilmektedir. Tüm bu kontroller yapılırken sağlıklı bir hesap planı üzerinden çalışıldığı teyit edilmektedir.

03.
Belgelendirme

Gider Belgeleri, Alınan Teklifler, Kurum Faturaları, Beyannameler ve SSK Bildirgeleri v.b. tüm belgelerin sınıflandırılması, saklanması için kurulan sistem denetlenmektedir.

04.
Yönetim Faaliyetleri

Giderler kapsamında yapılan tüm faaliyetlerin incelenmesini kapsamaktadır. Özellikle yatırım bütçesi kapsamında yapılan giderlerin gerçekleştirildiği yerinde denetlenmektedir..

05.
Gelir Tahakkukları

İşletme ve yatırım aidatlarının kabul edilen ve yürürlüğe konulan bütçelere uygunluğunun denetimi bu kapsamdadır.

06.
Merkezi Sistem Dağılımları

DOĞALGAZ, ELEKTRİK ve SU kurum faturalarında merkezi sistem ve ortak alan tüketimlerine konu olan ve tahakkuk işlemleri yapılan kayıtlarının kontrollerini sağlamaktayız.

07.
Karar Defteri Kontrolleri

Faaliyet dönemi süresi içinde yönetim kurulu tarafından alınan ve yürürlüğe konulan uygulamaların eksiksiz yerine getirilip getirilmediği denetlenmektedir.

08.
Resmi Defter Dökümleri

Bir önceki faaliyet yılına ait resmi defterlerin dökümlerinin yasal düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği kontrol edilmektedir.

09.
SSK Bildirgeleri & Vergi Beyannameleri

İşveren sıfatıyla personel için verilmesi gereken SSK bildirgeleri ve muhtasar beyannamelerinin denetlenmesini kapsar.

İnsan Odaklı Hizmetler

Size huzurlu yaşantı sunabilmek İçin; İnsan odaklı Yönetim Sistemi kuruyoruz, hızlı çözümler üretiyoruz. Yüksek standartta hizmet almak için…

Denetim Raporu

Yukarıda detaylarıyla belirtilen konuların incelenmesi ve inceleme sonunda rapor hazırlanarak Site & Toplu Konut Denetim Kurulu’na sunulmaktadır.

site yönetim hizmetleri profesyonel yönetim hizmetleri profesyonel yönetim profesyonel site yönetimi site yöneticiliği profesyonel site yönetimi firmaları apartman yönetim profesyonel yöneticilik site yönetim hizmetleri site yönetimleri profesyonel site yöneticiliği site yönetim şirketi profesyonel yönetim hizmetleri profesyonel yönetim firmaları özel apartman yöneticiliği özel site yönetimi özel apartman yönetimi profesyonel yönetim profesyonel site yönetimi site yöneticiliği profesyonel site yönetimi firmaları site yönetim site yonetimi site yönetim hizmetleri profesyonel site yöneticiliği site yönetim şirketi profesyonel yönetim hizmetleri profesyonel yönetim firmaları tesis yönetim hizmetleri tesis yönetim firmaları iso 9001 9001 iso 2015 tesis yönetimi iso 900 kalite yönetim sistemi 9001 iso iso 2015 iso 2001 iso 9001 kalite yönetim sistemi iso 9001 belgesi kalite yönetimi en iso 9001 iso belgesi iso 90012015 is0 9001 ıso 9001 belgesi en 9001 kalite belgesi iso kalite belgesi kalite sistemleri iso 9.001 iso en 9001 iso 9001 danışmanlık iso 9 001 iso danışmanlık iso kalite yönetim sistemi iso iso 9001 risk in iso 9001 ıso 9001 kalite belgesi 9001 kalite yönetim sistemi iso 900q kalite yönetim sistemi belgesi 9001 belgesi iso yönetim sistemleri iso 900 1 kalite yonetimi kalite yönetim teknikleri 9001 iso 2015 kalite yönetim sistemi iso 9001 en iso 9001 iso certified by iso 9001 kalite sistem belgesi iso kalite o iso 9001 tesis yönetim hizmetleri şirketleri kalite yönetim sistemi danışmanlık firmaları iso 9001 kalite yönetim sistemi belgesi iso sistemleri yönetim sistemleri danışmanlığı kalite yönetim sistemi iso 9001 tesis yönetim şirketleri iso 9001 international

Finansal Değerlendirme

Finansal değerlendirme kapsamındaki bilgiler bu bölümde raporlanmaktadır.

Faaliyet Denetimi

Dönem içindeki faaliyetlerle ilgili denetimler bu bölümde raporlanmaktadır.

Sonuç - Genel Değerlendirme

Yapılan tüm incelemelerle ilgili genel değerlendirme sonuç bölümünde raporlanmaktadır.

Çözüm Odaklı Çözümler

Beraber yaşarken, ortak ihtiyaçlarımızı karşılayacak hizmetlere ihtiyaç duyarız. Yaşadığımız binalarda hepimizi ilgilendiren ihtiyaçlarımızın zamanında karşılanması gerekir.