SOM Akademi

Çok yakında SOM Akademi web sitesinde daha detaylı bilgi paylaşımlarına başlıyoruz.

Mevzuat

Mevzuat, yürürlükteki hukuk kurallarının bütünüdür. Türk mevzuat sistemi yukarıdan aşağıya doğru anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğden oluşur.

Yönetim hizmetleri sırasında kanun, yönetmelik ve birçok belge türüne ihtiyacınız olacak. SOM Akademi olarak başlangıçta size kılavuz, destek olacak bilgileri bu sayfada paylaşıyoruz. 

legal, right, justice
Kanun, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yaygın olarak kullanılan bir telli çalgıdır. İsmi Arapça 'yasa ve yönetmek' manasındaki 'kanun' kelimesinden gelmektedir. Araplar ise kelimeyi Grekler'in 'κανών' kelimesinden ödünç almışlardır. Kanun çalgısının bilinen tarihi MÖ. 19.yy'a dayanmaktadır.

Kanunlar

Yönetim Hizmetlerinde mutlaka bilinmesi gereken Kat Mülkiyeti Kanunu yanısıra bilinmesi gereken kanunlara buradan ulaşabilirsiniz.

compass, navigation, direction
Yönetmelik; Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların, tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak koşuluyla çıkardıkları yazılı hukuk kurallarıdır.
files, archive, organization
Yönetim Hizmeti verirken; işletme-yatırım bütçeleri, form-c, yönetim kurul kararları, genel kurul kararları, denetim raporları gibi birçok belge hazırlamaya ihtiyacınız olacak. Bu belgeler yönetimini yaptığınız her binada farklılık gösterse de başlangıçta size kılavuz olacaktır.

Belgeler

Yönetim hizmetlerinde kullanabileceğiniz başlıca form ve belgelere buradan ulaşabilirsiniz. 

ISO 9001 - 2015 Kalite Yönetim Sistemi

Hizmet kalitemizi tescillemek için belgelendirme başvurumuzu yaptık.

Sektörde hizmet kalitesini yükseltmek isteyen site yönetimlerine, yönetim firmalarına danışmanlık hizmetleri veriyoruz.

Scroll to Top